Tu chaeiye

Mujhe har bat pe tu chaeiyeMujhe har raat mein tu chaeiyeMujhe har waqt pe tu chaeiyeMujhe har raqt pe tu chaeiye Mujhe har zarre mein tu chaeiyeMujhe har marre mein tu chaeiyeMujhe har shaam mein tu chaeiyeMujhe har jam mein tu chaeiye Mujhe har naam mein tu chaeiyemere har kaam mein tu chaeiyeMujhe har zikr mein tu chaeiyeMeri har fikr mein tu chaeiye Mere har khwaab mein tu chaeiye Aadatein kharab pe tu chaeiye Meri pehli mohabbat…

Continue reading